หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 


วัดหนองหมู
   จำนวนภาพ : 20  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 713  ท่าน
 


สถานีรถไฟ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
   จำนวนภาพ : 19  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1011  ท่าน
 


ก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวเฮียตี๋น้อย
   จำนวนภาพ : 18  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 293  ท่าน
 


วัดหัวงิ้วและสถานีรถไฟหัวงิ้ว
   จำนวนภาพ : 13  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 426  ท่าน
 
  (1)