หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 
 


สิบตำรวจตรีอโนทัย ปานมี
ปลัด อบต.เนินมะกอก


นางพรวรินทร์ พรรณภักตรา
รองปลัด อบต.เนินมะกอก
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจริยาวดี เพชรอรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภัควภัทร์ มีมุข
นิติกรชำนาญการ


นางสาวเพชรรัตน์ เพชรอรุณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวรรณภา ลัดดาเถาว์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเชาวฤทธิ์ ก้อนจันทร์เทศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกประสิทธิ์ ฉมัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10