หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 
 


นายชัยพล ยอดรัตน์
ปลัด อบต.เนินมะกอก
โทร : 089-5672448


นางพรวรินทร์ พรรณภักตรา
รองปลัด อบต.เนินมะกอก
โทร : 081-7070706
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายโชคอนันต์ นิลสนธิ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0862111424


นางสาวเพชรรัตน์ เพชรอรุณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


สิบเอกภัควภัทร์ มีมุข
นิติกรชำนาญการ


นางวรรณภา ลัดดาเถาว์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเชาวฤทธิ์ ก้อนจันทร์เทศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นายภาณุวัฒน์ เม่าทับ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10