หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 
 


สิบตำรวจตรีอโนทัย ปานมี
ปลัด อบต.เนินมะกอก
โทร : 098-7488831


นางพรวรินทร์ พรรณภักตรา
รองปลัด อบต.เนินมะกอก
โทร : 081-7070706
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเพชรรัตน์ เพชรอรุณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-0452138


นางสาวเพชรรัตน์ เพชรอรุณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


สิบเอกภัควภัทร์ มีมุข
นิติกรชำนาญการ


นางวรรณภา ลัดดาเถาว์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเชาวฤทธิ์ ก้อนจันทร์เทศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววนิดา เตี๋ยอำนวยชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายภาณุวัฒน์ เม่าทับ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10