หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 
ชาวตำบลเนินมะกอก มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน ในลักษณะแบบเครือญาติ มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
ชาวบ้านในเขตตำบลเนินมะกอก นับถือศาสนา ดังนี้
ศาสนาพุทธ จำนวน 4,602 คน
ศานาอิสลาม จำนวน 3 คน
 
 
สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) จำนวน 113 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%      
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง      
  โรงเรียนเนินมะกอก มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 51 คน
  โรงเรียนวัดหนองหมู มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 56 คน
  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 23 คน
โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง      
  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 99 คน
  เด็กอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 51 คน
  ธยมศึกษาตอนต้น 1-3   จำนวน 48 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เนินมะกอก มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 55 คน
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน 8 แห่ง
 
 
  ป้อมยาม จำนวน 1 แห่ง
  ตำรวจอาสาสมัครตำบลเนินมะกอก จำนวน 6 คน
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลเนินมะกอก จำนวน 130 คน
  ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ อปพร ประจำตำบลแห่งที่ 1 หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง
    เนินมะกอก แห่งที่ 1 หมู่ที่ 8      
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10