หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผด.2 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านประดู่เฒ่า(e-bidding) [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค.ส.ล.หมู่ 5 พร้อมรางระบายน้ำ [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)