หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 102  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการควบคุมภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 109  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก [ 26 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2561) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 118  
 
  (1)