หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาขายพัสดุประจำปีงบประมาณ2561   21 ม.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.เนินมะกอก เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุดเสื้อมสภาพ พร้อมราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561   21 ม.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบตฬเนินมะกอก เรื่อง รายการพัสดุที่ขอจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   21 ม.ค. 2562 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV Lศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก   25 ธ.ค. 2561 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560   15 พ.ย. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   13 พ.ย. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ รายไตรมาส ปี 61   13 พ.ย. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)ปี 61 ต.ค.60 - เม.ย.61   12 พ.ย. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ปี 61 พ.ค61.- ก.ย. 61   12 พ.ย. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   5 พ.ย. 2561 66
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8