หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

อบต.เนินมะกอก  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2562  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก  เยาวชน  กลุ่มเสี่ยง  เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด  และหันเข้ามาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  40  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 13.50 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย