หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

วันที่  29  มีนาคม  2562  อบต.เนินมะกอก  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุม อบต.เนินมะกอก  โดยมีนายวสันต์  พรรณภักตรา  นายก  อบต.เนินมะกอก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร  ในการนี้  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  50  คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย