หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในพื้นที่ อบต.เนินมะกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

อบต.เนินมะกอก  ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในพื้นที่ อบต.เนินมะกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนา อบต.เนินมะกอก ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนและสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  ในการนี้  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  45  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 17.00 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย