หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (12 ม.ค.62)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.เนินมะกอก  ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2562  ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างสมวัย  รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  เกิดความสามัคคี  และรู้สึกอบอุ่นในการได้รับการเอาใจใส่จากสังคม  ทำให้เห็นคุณค่าของตนเอง  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป  โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ  ของรางวัลจากทุกภาคส่วน  และได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี  ซึ่งในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น  458 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 12.24 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย