หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 


 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ครั้งที่ 1  
 

วันที่ 25 เมษายน 2565 อบต.เนินมะกอก นำโดยนายวสันต์ พรรณภักตรา นายก อบต. พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภา อบต., เจ้าหน้าที่ในสังกัดและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับอำเภอพยุหะคีรี โดยเรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ครั้งที่ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สระหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลเนินมะกอก โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวง เก็บกวาดขยะและปลูกต้นไม้ เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เปล่าได้ทำกิจการสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  150  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 14.34 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/173

ลำดับภาพที่ 2/173

ลำดับภาพที่ 3/173

ลำดับภาพที่ 4/173

ลำดับภาพที่ 5/173

ลำดับภาพที่ 6/173

ลำดับภาพที่ 7/173

ลำดับภาพที่ 8/173

ลำดับภาพที่ 9/173

ลำดับภาพที่ 10/173

ลำดับภาพที่ 11/173

ลำดับภาพที่ 12/173

ลำดับภาพที่ 13/173

ลำดับภาพที่ 14/173

ลำดับภาพที่ 15/173

ลำดับภาพที่ 16/173

ลำดับภาพที่ 17/173

ลำดับภาพที่ 18/173

ลำดับภาพที่ 19/173

ลำดับภาพที่ 20/173

ลำดับภาพที่ 21/173

ลำดับภาพที่ 22/173

ลำดับภาพที่ 23/173

ลำดับภาพที่ 24/173

ลำดับภาพที่ 25/173

ลำดับภาพที่ 26/173

ลำดับภาพที่ 27/173

ลำดับภาพที่ 28/173

ลำดับภาพที่ 29/173

ลำดับภาพที่ 30/173

ลำดับภาพที่ 31/173

ลำดับภาพที่ 32/173

ลำดับภาพที่ 33/173

ลำดับภาพที่ 34/173

ลำดับภาพที่ 35/173

ลำดับภาพที่ 36/173

ลำดับภาพที่ 37/173

ลำดับภาพที่ 38/173

ลำดับภาพที่ 39/173

ลำดับภาพที่ 40/173

ลำดับภาพที่ 41/173

ลำดับภาพที่ 42/173

ลำดับภาพที่ 43/173

ลำดับภาพที่ 44/173

ลำดับภาพที่ 45/173

ลำดับภาพที่ 46/173

ลำดับภาพที่ 47/173

ลำดับภาพที่ 48/173

ลำดับภาพที่ 49/173

ลำดับภาพที่ 50/173

ลำดับภาพที่ 51/173

ลำดับภาพที่ 52/173

ลำดับภาพที่ 53/173

ลำดับภาพที่ 54/173

ลำดับภาพที่ 55/173

ลำดับภาพที่ 56/173

ลำดับภาพที่ 57/173

ลำดับภาพที่ 58/173

ลำดับภาพที่ 59/173

ลำดับภาพที่ 60/173

ลำดับภาพที่ 61/173

ลำดับภาพที่ 62/173

ลำดับภาพที่ 63/173

ลำดับภาพที่ 64/173

ลำดับภาพที่ 65/173

ลำดับภาพที่ 66/173

ลำดับภาพที่ 67/173

ลำดับภาพที่ 68/173

ลำดับภาพที่ 69/173

ลำดับภาพที่ 70/173

ลำดับภาพที่ 71/173

ลำดับภาพที่ 72/173

ลำดับภาพที่ 73/173

ลำดับภาพที่ 74/173

ลำดับภาพที่ 75/173

ลำดับภาพที่ 76/173

ลำดับภาพที่ 77/173

ลำดับภาพที่ 78/173

ลำดับภาพที่ 79/173

ลำดับภาพที่ 80/173

ลำดับภาพที่ 81/173

ลำดับภาพที่ 82/173

ลำดับภาพที่ 83/173

ลำดับภาพที่ 84/173

ลำดับภาพที่ 85/173

ลำดับภาพที่ 86/173

ลำดับภาพที่ 87/173

ลำดับภาพที่ 88/173

ลำดับภาพที่ 89/173

ลำดับภาพที่ 90/173

ลำดับภาพที่ 91/173

ลำดับภาพที่ 92/173

ลำดับภาพที่ 93/173

ลำดับภาพที่ 94/173

ลำดับภาพที่ 95/173

ลำดับภาพที่ 96/173

ลำดับภาพที่ 97/173

ลำดับภาพที่ 98/173

ลำดับภาพที่ 99/173

ลำดับภาพที่ 100/173

ลำดับภาพที่ 101/173

ลำดับภาพที่ 102/173

ลำดับภาพที่ 103/173

ลำดับภาพที่ 104/173

ลำดับภาพที่ 105/173

ลำดับภาพที่ 106/173

ลำดับภาพที่ 107/173

ลำดับภาพที่ 108/173

ลำดับภาพที่ 109/173

ลำดับภาพที่ 110/173

ลำดับภาพที่ 111/173

ลำดับภาพที่ 112/173

ลำดับภาพที่ 113/173

ลำดับภาพที่ 114/173

ลำดับภาพที่ 115/173

ลำดับภาพที่ 116/173

ลำดับภาพที่ 117/173

ลำดับภาพที่ 118/173

ลำดับภาพที่ 119/173

ลำดับภาพที่ 120/173

ลำดับภาพที่ 121/173

ลำดับภาพที่ 122/173

ลำดับภาพที่ 123/173

ลำดับภาพที่ 124/173

ลำดับภาพที่ 125/173

ลำดับภาพที่ 126/173

ลำดับภาพที่ 127/173

ลำดับภาพที่ 128/173

ลำดับภาพที่ 129/173

ลำดับภาพที่ 130/173

ลำดับภาพที่ 131/173

ลำดับภาพที่ 132/173

ลำดับภาพที่ 133/173

ลำดับภาพที่ 134/173

ลำดับภาพที่ 135/173

ลำดับภาพที่ 136/173

ลำดับภาพที่ 137/173

ลำดับภาพที่ 138/173

ลำดับภาพที่ 139/173

ลำดับภาพที่ 140/173

ลำดับภาพที่ 141/173

ลำดับภาพที่ 142/173

ลำดับภาพที่ 143/173

ลำดับภาพที่ 144/173

ลำดับภาพที่ 145/173

ลำดับภาพที่ 146/173

ลำดับภาพที่ 147/173

ลำดับภาพที่ 148/173

ลำดับภาพที่ 149/173

ลำดับภาพที่ 150/173

ลำดับภาพที่ 151/173

ลำดับภาพที่ 152/173

ลำดับภาพที่ 153/173

ลำดับภาพที่ 154/173

ลำดับภาพที่ 155/173

ลำดับภาพที่ 156/173

ลำดับภาพที่ 157/173

ลำดับภาพที่ 158/173

ลำดับภาพที่ 159/173

ลำดับภาพที่ 160/173

ลำดับภาพที่ 161/173

ลำดับภาพที่ 162/173

ลำดับภาพที่ 163/173

ลำดับภาพที่ 164/173

ลำดับภาพที่ 165/173

ลำดับภาพที่ 166/173

ลำดับภาพที่ 167/173

ลำดับภาพที่ 168/173

ลำดับภาพที่ 169/173

ลำดับภาพที่ 170/173

ลำดับภาพที่ 171/173

ลำดับภาพที่ 172/173

ลำดับภาพที่ 173/173
<<
>>
X
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10