หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 

 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

สำนักงานปลัด  อบต.เนินมะกอก  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  วิทยาเขตย่านมัทรี  บูรณาการร่วมกับ อบต.ย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ  การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 18.53 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 204 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 1/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 2/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 3/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 4/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 5/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 6/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 7/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 8/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 9/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 10/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 11/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 12/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 13/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 14/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 15/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 16/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 17/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 18/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 19/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 20/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 21/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 22/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 23/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 24/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 25/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 26/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 27/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 28/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 29/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 30/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 31/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 32/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 33/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 34/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 35/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 36/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 37/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 38/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 39/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 40/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 41/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 42/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 43/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 44/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 45/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 46/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 47/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 48/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 49/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 50/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 51/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 52/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 53/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 54/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 55/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 56/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 57/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 58/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 59/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 60/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 61/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 62/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 63/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 64/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 65/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 66/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 67/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 68/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 69/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 70/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 71/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 72/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 73/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 74/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 75/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 76/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 77/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 78/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 79/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 80/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 81/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 82/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 83/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 84/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 85/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 86/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 87/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 88/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 89/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 90/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 91/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 92/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 93/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 94/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 95/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 96/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 97/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 98/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 99/99
<<
>>
X
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10