หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 

 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

สำนักงานปลัด  อบต.เนินมะกอก  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  วิทยาเขตย่านมัทรี  บูรณาการร่วมกับ อบต.ย่านมัทรีอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ  การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 18.53 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 179 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 1/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 2/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 3/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 4/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 5/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 6/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 7/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 8/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 9/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 10/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 11/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 12/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 13/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 14/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 15/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 16/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 17/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 18/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 19/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 20/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 21/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 22/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 23/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 24/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 25/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 26/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 27/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 28/99
31 ส.ค.63
ลำดับภาพที่ 29/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 30/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 31/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 32/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 33/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 34/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 35/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 36/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 37/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 38/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 39/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 40/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 41/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 42/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 43/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 44/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 45/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 46/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 47/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 48/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 49/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 50/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 51/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 52/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 53/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 54/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 55/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 56/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 57/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 58/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 59/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 60/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 61/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 62/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 63/99
1 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 64/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 65/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 66/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 67/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 68/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 69/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 70/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 71/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 72/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 73/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 74/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 75/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 76/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 77/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 78/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 79/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 80/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 81/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 82/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 83/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 84/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 85/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 86/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 87/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 88/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 89/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 90/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 91/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 92/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 93/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 94/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 95/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 96/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 97/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 98/99
2 ก.ย.63
ลำดับภาพที่ 99/99
<<
>>
X
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10