หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

งานพัฒนาชุมชน  อบต.เนินมะกอก  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า และการทำขนมวาฟเฟิล)  ในวันที่  22  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน  สตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไปในตำบลเนินมะกอก  ตลอดจนสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ  และมีความสามัคคีปรองดองกัน  ในการนี้  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  30  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 19.43 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย