หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมความรู้และการสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2562  
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.เนินมะกอก  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้และการสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2562  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น  และสามารถปฐมพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยต่างๆ ได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 17.04 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย