หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

โดยที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 26,27,28,30 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ และจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ้่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรรือในเวลาทำการ และมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษ๊ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ได้กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 7 ต.ค. ถึง 31 ต.ค.2564 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 15.58 น. โดย คุณ ชมนารถ สิงห์เถื่อน

ผู้เข้าชม 114 ท่าน

 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10