หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 
 


นายประทม เจริญไทย
ประธานสภา อบต.เนินมะกอก
 


นายสมัคร สังข์นาค
รองประธานสภา อบต.เนินมะกอก


สิบตำรวจตรีอโนทัย ปานมี
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นางสุดใจ รุ่งระวี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายมล นิลสนธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายจำเนียร โตม่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสม สมบุญนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายนิโรจน์ ฉิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายประสิทธิ์ สรงเนย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายอนนท์ พึ่งบุญเย็น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสมเกียรติ วัตสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10