หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุง/ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ สงเนย หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะกอกใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างขยายทางและปรับปรุงผิวจราจรคอตกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านสายหกพัฒนา(ต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการส่งเสริิมความรู้และการสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค่าเติมน้ำยาดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14