ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]กล่องล้อเลื่อนพลาสติก (สำนักปลัด) [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11