หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากอำเภอพยุหะคีรีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของตำบลมี จำนวน 50,181 ไร่ (80.28 ตารางกิโลเมตร)
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองโพ อ.ตาคลี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,761 คน    
  ชาย 2,809 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76
  หญิง 2,952 คน คิดเป็นร้อยละ 51.24
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,453 ครัวเรือน  
ความหนานแน่นเฉลี่ย 71.77 คน/ตารางกิโลเมตร  
 
 
ทำไร่,ทำนา 61.78 %
ค้าขาย 7.64 %
เลี้ยงสัตว์ 11.12 %
อื่นๆ 19.46 %
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเนินกลาง 32 40 72 18  
2   บ้านเนินมะกอกกลาง 221 200 421 116
  3   บ้านเนินมะกอกใต้ 144 144 288 76  
4   บ้านหนองกระดิ่ง 254 254 508 132
  5   บ้านหนองหมู 439 477 916 245  
6   บ้านหนองกระทะแตก 197 230 427 114
  7   บ้านหนองแหน 374 391 765 183  
8   บ้านสระใหญ่ 412 418 830 226
  9   บ้านหัวงิ้ว 114 130 244 55  
10   บ้านเนินมะกอกเหนือ 98 119 217 51
  11   บ้านประดู่เฒ่า 294 291 585 147  
12   บ้านสายหกพัฒนา 230 258 488 90
           
  รวม 2,809 2,952 5,761 1,453
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10