หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560   15 พ.ย. 2561 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   13 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ รายไตรมาส ปี 61   13 พ.ย. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)ปี 61 ต.ค.60 - เม.ย.61   12 พ.ย. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ปี 61 พ.ค61.- ก.ย. 61   12 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   5 พ.ย. 2561 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 พ.ย. 2561 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562   5 พ.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณอู่นายบรรจง จันทร์ชำนาญ ถึงบ้านนายฟ้อน กลิ่นบุญ ม.5 บ้านหนองหมู   29 มิ.ย. 2561 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านผู้ใหญ่สำรวย สิงหนาท ถึงบ้านนางเงิน เปี่ยมศรี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู   29 มิ.ย. 2561 52
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7