ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อครุภัณฑฺ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 ทะเบียน กท 5750 นครสวรรค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]จ้างซ่อมเเซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]ซ่อมเเซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก [ 12 พ.ย. 2561 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 3 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7